Označovanie PROTHERM

 
 

OZNAČOVANIE Vaillant

 
 
 
 

Spôsob označovania závesných plynových kotlov PROTHERM